Seznam delavcev šole

Vodstveni delavci

 
 

mag. Franc Rozman

prof. mat., mag. znanosti
  svetnik   ravnatelj, učitelj matematike
 

mag. Fani Mavrič

univ. dipl. org., mag. znanosti
  svetnica   pomočnica ravnatelja in učiteljica informatike

Strokovni delavci

 
 

Nataša Adžič

prof. ang in fra.
  mentorica   učiteljica angleščine in francoščine
 

Smiljana Bertoncelj

dipl. bibl. in inf.
    knjižničarka
 

Alenka Bizjak

univ. dipl. geog. in prof. zgod.
  svetovalka   učiteljica zgo., org. OIV
 

Aljoša Brlogar

prof. mat.
  svetovalec   učitelj matematike
 

Marko Bukovšek

prof. ang. in soc.
  mentor   učitelj angleščine in antropologije
 

Mišo Dačić

prof. fil. in soc.
  svetnik   učitelj filozofije
 

Tatjana Dermota

prof. mat.
  svetovalka   učiteljica matematike
 

Lojze Dolinar

univ. dipl. psih.
  svetovalec   učitelj psihologije
 

Petra Flajnik

univ. dipl. inž. kem.
  svetovalka   učiteljica kemije
 

Eva Gašperlin

univ. dipl. soc. ped.
  mentorica   svetovalna delavka
 

Martin Gorenec

prof. šp. vzg.
  svetovalec   učitelj športne vzgoje
 

Sonja Lidija Grošelj

prof. ped. in psih.
  svetovalka   učiteljica psihologije
 

David Heredero Zorzo

prof. geo. in zgo.
    tuji učitelj
 

Mitja Hribar

prof. ang.
  mentor   učitelj angleščine
 

Barbara Hudovernik

    učiteljica kemije
 

Nataša Jerkovič

prof. šp. vzg.
  svetovalka   učiteljica športne vzgoje
 

Ana Jesenovec

prof. slov. in zgod.
  svetnica   učiteljica slovenščine
 

Justina Jocif

prof. šp. vzg.
  svetovalka   učiteljica športne vzgoje
 

Helena Kapus

prof. mat. in fiz.
  svetnica   učiteljica mat.
 

mag. Bogdan Kejžar

prof. mat., mag. znanosti
  svetnik   učitelj matematike
 

Nataša Kne

univ. dipl. fil.
  mentorica   koordintorica mednarodne mature, CAS, učiteljica filozofije,TOK, organizator OIV
 

Biba Kodek

univ. dipl. angl.
    učiteljica angleščine
 

dr. Petra Košir

univ. dipl. biolog, dr. znanosti
  svetnica   učiteljica bio.
 

Bernarda Kovač

prof. ang. in špa.
  svetovalka   učiteljica angleščine in španščine
 

Mojca Kranjc Zevnik

prof. zgod. in um. zgod.
  svetnica   učiteljica umetnostne zgodovine in likovne vzgoje
 

mag. Helena Križaj Smrdel

prof. geog. in zgod., mag. znanosti
  svetovalka   učiteljica geografije
 

Vanda Kukec

prof. bio.
  svetovalka   učiteljica biologije
 

Barbara Kušar

prof. mat.
  svetnica   učiteljica matematike
 

Andrej Lapuh

prof. geog. in ped.
  svetovalec   učitelj geografije
 

Bernarda Lenaršič

prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.
  svetovalka   učiteljica slovenščine
 

Barbka Logar

prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.
  svetnica   učiteljica slovenščine
 

Mojca Lokar

prof. mat.
  svetovalka   učiteljica matematike
 

Martina Lušina Basaj

prof. slov. in univ. dipl. bibl.
  svetnica   učiteljica slovenščine
 

Janez Mali

prof. šp. vzg.
  svetovalec   učitelj športne vzgoje, CAS
 

Gašper Markič

prof. geog. in zgod.
  mentor   učitelj zgodovine
 

Tatjana Mohar

univ. dipl. inž. kem. teh.
  svetovalka   učiteljica kemije
 

Marjeta Oblak

prof. glasbe
    učiteljica glasbe
 

mag. Oliver Ogris

univ. dipl. inž. el., mag. znanosti
  svetnik   učitelj fizike
 

Anita Omejec

uni. dipl, nem. in prof. um. zgo.
    učiteljica nemščine
 

Nina Ovsenek

prof. špan. in univ. dipl. sinol.
    učiteljica kit., vodja Konfuc. učilnice
 

Janja Perko

prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.
  svetnica   učiteljica slovenščine
 

Matjaž Pertot

prof. mat.
  svetnik   učitelj matematike
 

Urša Petrič

prof.biol.
    učiteljica biologije
 

Janez Pokorn

elektrotehnik
    laborant za fiziko
 

Mojca Povšin Dubravica

prof. nem. in ang.
  mentorica   učiteljica angleščine
 

Bibijana Pritekelj

tekst. teh.
    laborantka za kem in organizatorka prehrane
 

Sonja Resnik

prof. nem. in ang.
  svetovalka   učiteljica nemščine
 

Simona Rozman

prof. špan. in nem.
  mentorica   učiteljica nem.
 

Daša Rozmus

    učiteljica fizike
 

Rado Sajovic

prof. šp. vzg.
  svetovalec   učitelj športne vzgoje
 

Tatjana Shrestha

prof. ang. in nem.
  svetnica   učiteljica angleščine
 

Katarina Škufca

univ. dipl. bibl., prof. špan.
  mentorica   učiteljica španščine
 

Metoda Šmigoc

univ. dipl. mat.
  svetovalka   učiteljica matematike
 

Mihael Šorli

prof. slo in fran.
  mentor   učitelj slovenščine
 

Marija Štremfelj

prof. bio.
  svetovalka   učiteljica biologije
 

doc. dr. Desanka Švara

prof. zgo., dr. znanosti
    učiteljica zgodovine in nemščine, koordinatorica CAS
 

William John Nicholas Tomford

prof. ang in nem.
    učitelj ang., TOK, tuji učitelj
 

Vasilija Tsigarida

prof. kem.
  svetovalka   učiteljica kemije
 

Jasna Turel

gim. maturantka
    laborantka za biologijo
 

Boris Urbanc

prof. šp. vzg.
  svetovalec   učitelj športne vzgoje
 

Tanja Varjačič

univ. dipl. ped. in prof. soc.
  svetnica   učiteljica soc., ped. in svetovalna delavka
 

Marjan Veber

prof. geog. in zgod.
  svetovalec   učitelj geografije
 

Patricija Veldin

univ. dipl. soc. kult., prof. zgod.
  mentorica   učiteljica zgodovine
 

Marija Maruša Vencelj

univ. dipl. bio., prof. bio.
  svetovalka   učiteljica biologije
 

mag. Zdenka Vrbinc

univ. dipl. org., mag. znanosti
  svetnica   učiteljica informatike in tajnica šolske maturitetne komisije
 

dr. Jure Žalohar

prof. fiz., dr. znanosti
  svetovalec   učitelj fizike
 

Maja Zalokar

univ. dipl. kem. in biol.
  svetovalka   učiteljica kemije
 

Mojca Zelič

prof. zgod. in soc.
  mentorica   učiteljica zgodovine
 

Mateja Žepič

univ. dipl. inž. rač. in inf.
  svetnica   učiteljica informatike
 

Primož Zevnik

prof. slov. in univ. dipl. lit. komp.
  svetnik   učitelj slovenščine
 

Dejan Zupan

prof. fiz.
  svetovalec   učitelj fizike
 

Ivanka Zupan

univ. dipl. ped. in prof. soc.
  svetovalka   učiteljica soc., ped.
 

dr. Darko Zupanc

prof. fiz., dr. znanosti
  svetnik   učitelj fizike
 

Neža Zupančič Logar

prof. rus. in fran.
  mentorica   učiteljica ruščine

Pripravniki

Administrativni in računovodski delavci

 
 

Jožica Avguštin

ekonomski tehnik
    knjigovodkinja
 

Tatjana Cvetko

ekonomistka
    poslovna sekretarka
 

Erika Rozman Logar

ekonomistka
    računovodkinja

Tehnični delavci

 
 

Branka Hajsan

    čistilka
 

Marija Kesić

    čistilka
 

Dušanka Kondić

    čistilka
 

Margita Kondić

    čistilka
 

Mara Lipovac

    čistilka
 

Branko Šarabon

dipl. org.
    vzdrževalec računalniške tehnologije
 

Jasmina Tirović

    čistilka
 

Franc Žibert

monter vodovodnih naprav
    hišnik

Uporabne povezave

2017 2018 2019
avgust september oktober
p t s č p s n
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: